Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003.

Datele personale sunt colectate de Proova srls și prelucrate pe suporturi informatice și nu vor fi în niciun caz și din niciun motiv transferate către terți.
Datele personale nu vor fi folosite pentru trimiterea de materiale publicitare, promoții și altele asemenea, deoarece această activitate trebuie să necesite acordul expres al proprietarului datelor.

Proova srls garantează Clienților săi respectarea legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal, guvernată de codul de confidențialitate la care se face referire la Decretul legislativ nr. 196 din 30 iunie 2003. Operatorul de date este Proova srls in persoana desemnata din cand in cand.

Drepturile utilizatorului 

În conformitate cu Regulamentul European 679/2016 (GDPR) și cu legislația națională, Utilizatorul poate, în modul și în limitele stabilite de legislația în vigoare, să își exercite următoarele drepturi:

– solicita confirmarea existentei datelor personale care il privesc (drept de acces);
– cunoaște-i originea;
– primirea unei comunicări inteligibile;
– deține informații despre logica, metodele și scopurile prelucrării;
– solicita actualizarea, rectificarea, integrarea, anularea, transformarea în formă anonimă a acestuia, blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a datelor care nu mai sunt necesare urmăririi scopurilor pentru care au fost colectate;
– în cazurile de prelucrare pe bază de consimțământ, primiți pe costul exclusiv al oricărui suport, datele dumneavoastră furnizate proprietarului, într-o formă structurată și lizibilă de către un procesator de date și într-un format utilizat în mod obișnuit de un dispozitiv electronic;
– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere;
– precum și, mai general, să exercite toate drepturile recunoscute de prevederile legale în vigoare.

Solicitările trebuie adresate operatorului de date.

În cazul în care datele sunt prelucrate pe baza unor interese legitime, drepturile celor interesați de prelucrare sunt garantate (cu excepția dreptului la portabilitate care nu este prevăzut de norme), în special dreptul de a se opune prelucrare care poate fi exercitată prin transmiterea unei cereri către operatorul de date.

Securitatea datelor cu caracter personal
Standardele de securitate folosite de Proova srls pentru a face informațiile dumneavoastră personale private și confidențiale, inclusiv „firewall-uri” și transmiterea datelor prin SSL (Secure Socket Layer), sunt cele mai înalte din stadiul tehnicii. Mai mult, sunt folosite tehnici specifice pentru a proteja aceste date de accesul neautorizat al terților. În orice caz, sunt garantate măsurile minime de securitate indicate de Codul de confidențialitate și modificările ulterioare.

wpChatIcon